Singsås Idrettslag

Årsmøte 4. mars - se under "styre og Stell"